Kunci Jawaban Gladhen Wulangan 2, Mata Pelajaran Bahasa Jawa Kelas 12 SMA/SMK/MA (PART 4)

- Minggu, 19 Maret 2023 | 18:45 WIB
Kunci Jawaban Gladhen Wulangan 2, Mata Pelajaran Bahasa Jawa Kelas 12 SMA/SMK/MA (PART 4) (Pexels/ George Dolgikh)
Kunci Jawaban Gladhen Wulangan 2, Mata Pelajaran Bahasa Jawa Kelas 12 SMA/SMK/MA (PART 4) (Pexels/ George Dolgikh)

FOKUS SOLO— Kamu siswa kelas 12 SMA yang lagi butuh banget kunci jawaban untuk soal mata pelajaran Bahasa Jawa?

Berikut kunci jawaban Gladhen Wulangan 2 mata pelajaran Bahasa Jawa kelas 12 SMA/SMK/MA.

31. Nggambarake swasana utawa kahana paraga ing crita cekak diarani...
a. Tetepungan
b. Panutup utawa pungkasane crita
c. Masalah
d. Cara ngluwari masalah
e. Latar utawa setting

32. Paraga kang watak wantune becik lan gawe seneng wong liya diarani paraga...
a. antagonis
b. dialog
c. prolog
d. protagonis
e. tritagonis

33. Caraning pengarang nggambarake lan ngembangake karakter paraga-para- ga ana sajroning crita diarani...
a. tema
b. alur
c. sudut pandang
d. latar
e. penokohan

34. Alur sing nggambarake kahanan saiki, diterusake ngandharake kahanan sing kepungkur diarani...
a. progresif
b. campuran
c.mundur
d. maju
e. maju lan mundur

35. Alur progresif ing cerkak diarani alur...
a. mundur
b. maju
c. regresif
d. flash back
e. campuran

36. Bu Isnu : "Jeng kula tak nyuwun pamit, matur nuwun-gupuh lungguh lan suguhipun."
Bu Dani :"Alab jeng wong naming toya lho jeng, kok mboten dipuntelasaken ta, jeng?"
Bu Isnu :"Nyun pangapunten, jeng. Sejatosipun, kula boten ngopi, nanging punika kok sampun telas sepalih."
Bu Dani :"Nyuwun pangapunten, jeng. Boten mangertos yen boten ngunjuk kopi. Boten mangke- mangke kemawon jeng?"
Pacelathon ing dhuwur mratelakake tata krama nalika...
a. Mertamu
b. Nampa tamu
c. Nekani resepsi
d. jagong
e. mertamu lan nampa tamu

37. Apa ibumu wis nakoni kowe mau esuk?
Ukara iki becik Manawa kaganti nganggo basa krama, umpamane mangkene...
a. Menapa ibumu sampun nakeni sampeyan wau enjing?
b. Menapa ibu panjenengan sampun ndangu panjenengan wau enjing?
c. Menapa ibu sampeyan empun ndangu sampeyan wau enjing?
d. Menapa ibu panjenengan empun nangleti panjenengan wau enjing?
e. Menapa ibumu sampun nakoni pan jenengan wau enjing?

38. Ibu ndangu marang putrane, apa kowe mau wis adus?
Wangsulane anake...
a. Iya aku wis adus.
b. Inggih kula wau empun siram.
c. Inggih kula wau wis adus
d. Inggih kula wau sampun adus.
e. Inggih aku mau siram.

39. Ing tlatah Amerika ana kang ngupaya ndayakake ansambel musik gamelan.
Tegese tlatah yaiku...
a. Benua
b. Pemerintah
c. Kabudayan
d. wilayah
e. kesenian

40. Tembung mitra tegese...
a. kadan
c. sedulur
b. ponakan
d. musuh
e. kanca

***

Editor: Oka Refita Lifina

Sumber: Berbagai Sumber

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Al-Khawarizmi: Matematikawan Muslim Terbesar

Minggu, 26 Maret 2023 | 21:45 WIB

Soekarno, Sang Proklamator Karismatik

Selasa, 21 Maret 2023 | 22:35 WIB

Gus Dur: Kisah Hidup Sang Pemimpin Pluralis

Senin, 20 Maret 2023 | 22:55 WIB

W.S. Rendra: Biografi Seorang Seniman Kontroversial

Minggu, 19 Maret 2023 | 21:15 WIB
X