Kunci Jawaban Gladhen Wulangan 2, Mata Pelajaran Bahasa Jawa Kelas 12 SMA/SMK/MA (PART 1)

- Minggu, 19 Maret 2023 | 18:00 WIB
Kunci Jawaban Gladhen Wulangan 2, Mata Pelajaran Bahasa Jawa Kelas 12 SMA/SMK/MA (PART 1) (freepik/jcomp)
Kunci Jawaban Gladhen Wulangan 2, Mata Pelajaran Bahasa Jawa Kelas 12 SMA/SMK/MA (PART 1) (freepik/jcomp)

FOKUS SOLO — Kamu siswa kelas 12 SMA yang lagi butuh banget kunci jawaban untuk soal mata pelajaran Bahasa Jawa?

Berikut kunci jawaban Gladhen wulang 2 mata pelajaran Bahasa Jawa kelas 12 SMA/SMK/MA.

Bu Suci : (Mirsani lan nuding bangku nomer2 sisi tengen) "Waksita, coba kowe pindhah sisih kana!"
Waksita : "Mboten Bu! Kula teng mriki mawon!"
Bu Suci : "Kenangapa? (ngempet nesu banjur prentahe marang murid liya- ne) Narsih pindhaha bangku mburi, cedhak Rosidah! (Mirsani Waksita maneh) kudu gelem!

Baca Juga: W.S. Rendra: Biografi Seorang Seniman Kontroversial


1. Latar kadadeyan crita ing dhuwur ana ing...
a. Sekolah
b. Kelas
c. Kantin
d. Omah
e. Kantor

2. Watak wantune Bu Suci yaiku...
a. Sembrana
b. Gumedhe
c. Cengkiling
d. Sareh
e. Kereng

3. Dene wewatekane Waksita manut drama ing dhuwur...
a. sabar
c. sareh
b. nariman
d. cengkiling
e. ngeyel

4. Ing ngisor iki kang ora dikandhakake ing cerkak, yaiku...
a. sejarah uripe pengarange
b. paraga
c. tema
d. alur
e. setting

5. Papan lan wektu dumadine crita ing cerkak diarani...
a. tema
b. alur
c. paraga
d. amanat
e. setting

Baca Juga: Kunci Jawaban Gladhen Wulangan 2, Mata Pelajaran Bahasa Jawa Kelas 12 SMA/SMK/MA (PART 3)

6. Tegese alur ing cerkak yaiku...
a. bab kang dadi underaning crita
b. para pawongan kang nindakake crita
c. urutaning crita wiwit lekas nganti pungkasan
d. papan lan wektu dumadine crita
e. piwulang kabecikan kang bisa dijupuk saka sawijing crita

7. Solah bawa sing bisa nggambarake tumindake paraga ana ing sawijining crita diarani....
a. alur
b. tema
c. setting
d. watak
e. Irah-irahan

8. Crita cekak iku karangan gancaran kang cekak ora luwih saka....tembung.
a. 100
b. 1.000
c. 10.000
d. 100.000
e. 1.000.000

9. Perangan kang dadi underaning rembug ing sawijing cerkak diarani...
a. amanat
b. tema
c. latar
d. paraga
e. alur

Baca Juga: Rangkuman Buku The Power of Habit: Membangun Kebiasaan yang Sukses

10. Urutaning crita wiwit lekas nganti pungkasan ing sawijing cerkak diarani...
a. alur
b. tema
c. paraga
d. latar
e. amanat
***

Editor: Oka Refita Lifina

Sumber: Berbagai Sumber

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Al-Khawarizmi: Matematikawan Muslim Terbesar

Minggu, 26 Maret 2023 | 21:45 WIB

Soekarno, Sang Proklamator Karismatik

Selasa, 21 Maret 2023 | 22:35 WIB

Gus Dur: Kisah Hidup Sang Pemimpin Pluralis

Senin, 20 Maret 2023 | 22:55 WIB

W.S. Rendra: Biografi Seorang Seniman Kontroversial

Minggu, 19 Maret 2023 | 21:15 WIB
X